۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری در جریان

پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری که در دانشگاه آزاد قزوین یا شوشتر استاد راهنما، یا مشاور هستم:
.
1. آقای علیرضا خوارزمی نژاد؛ تالار شهر اردبیل با رویکرد پایداری اجتماعی (راهنما)
2. آقای پویا سبقتی؛ موزه تاریخ مردم ایران با رویکرد پایداری اجتماعی (راهنما)
3. خانم رعنا بقایی یزدی؛ مجموعه فرهنگی تفریحی بانوان تهران با رویکرد فمینیسم (راهنما)
4. خانم سارا سلیمی؛ دانشگاه آزاد شوشتر (راهنما)
5. آقای محمد امین مختار تجویدی؛ مرکز مدیریت بحران تهران (مشاور)
6. آقای سعید جزپیری؛ باززنده سازی سبزه میدان زنجان با روش چیدمان فضا (مشاور)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر