۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

طرح های نهایی در حال انجام دوره کارشناسی

پایان نامه های کارشناسی معماری که در دانشگاه آزاد قزوین استاد راهنما ی شان هستم:

1. خانم شایق قنبری؛ مرکز تحلیل رفتار متقابل
2. خانم مریم میر مغفرتی؛ پردیس هنر
3. خانم سما مدیر روستا؛ پارک زلزله ی کرج
4. خانم فاطمه غیاث یزدی؛ پژوهشکده هنر
5. خانم میترا چراغی؛ خانه موسیقی ایران
6. خانم الهه بهشتی؛ موزه طبیعت
7. خانم مژده انوری
8. خانم هدی بابایی؛ پردیس هنر
9. خانم اله صابری؛ خانه شعر نو
10. آقای پویا مرزی
11. آقای وریا حوزه ای؛ مرکز علمی تحقیقاتی
12. آقای ابراهیم پناهی
13. خانم شیرین مقدم؛ کارگاه رقص
14. خانم مهسا گرشاسبی؛ خانه موسیقی نیاوران
15. خانم الناز بهزاد زاده؛ مجتمع توریستی ولنجک
16. خانم آنا اخلاقی؛ خانه ی معمار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر